lördag 8 mars 2014

Miljö och Byggnadsnämnden den 6 mars.

Efter en tids uppehåll har jag åter deltagit i nämndens sammanträden. Ett par ärenden har väckt uppmärksamhet i media.

Ny Miljöchef
Vi börjar med det positiva. Det mest glädjande är att vi fått en ny miljöchef, Ola Gustavsson som börjar redan i april. Välkommen!
Husrivning i Skanör
Det mindre positiva är ansökan om rivning av ett hus i Skanör som omfattas av vår bevarandeplan för den mer än 100-åriga stadskärnan. Man kan fråga sig varför huset är i ett så dåligt skick att det  betraktas som obeboeligt? Vi stödjer förstås ett avslag. Huset skall stå kvar och renovering måste ske, vad det än kommer att kosta.
Toppenområdet
Så har vi det eviga problemet med bebyggelse, trafik och parkeringar på Toppenområdet i Höllviken. Området omfattar Brädgårdsvägen, Kungstorpsvägen och Väg 100. Byggnadslov har nu beviljats för ett nytt affärshus bakom biltvätten. Det har vi i princip inget emot men så länge trafiksituationen inte lösts befarar vi kaos, inte minst när vi på kort sikt bygger i kvarteret Kronodalsgården. Därefter på längre sikt är det aktuellt med ny Räddningsstation och nytt kommunikationscentrum tvärs över Väg 100, (sett från den nya affärsbyggnaden). Vi har reserverat oss i detta läge och yrkar på upprättandet av en ny detaljplan för hela området. En uppmaning till fastighetsägare och nyttjare av marken: Kom snabbt överens så vi kan börja planera och slippa parera när idéerna poppar upp!

Vi hörs.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar