måndag 8 september 2014

MILJÖ OCH BYGGNADSNÄMNDEN DEN 4 SEPTEMBER

Nämnden behandlade endast ett fåtal frågor av gemensamt intresse. Den största är frågan om bygglov för byggande av 10 radhus på f.d. Pahlmans fastighet vid Södervångsgatan/Falsterbovägen i Vellinge.  Nämnden beviljade bygglovet, som helt följer detaljplan.
Nämnden har därutöver svarat på motioner från Miljöpartiet, dels om Falsterbonäset som Biosfärområde och dels om att Öresund ska bli en Marin nationalpark.
Nämnden föreslår avslag på båda motionerna.  
Beträffande motionen att ansöka om att bli ett Biosfärområde kan vi inte från vår sida tänka oss. (FP). Att lilla Falsterbonäset skall framstå som ledande i bevarande av Natur och Kultur för framtiden torde vara en utopi. Det bor inte fler än 6 900 personer (2010) inom området. Vi har inte heller den anknytning till högskola eller universitet som fordras.
Vattenriket i Kristianstad är ett sådant område med 80 000 innevånare och tillgång till forskning och högre utbildning.  Det hela kostar kommunen 12-13 miljoner om året, och några inkomster från annat håll än turister har man knappast.

I motionen om att Öresund skall bli en marin Nationalpark ställer vi (FP) oss också frågande. Det är fler kommuner än Vellinge som ligger utmed Öresund. Danmark måste också blandas in. En sådan process skulle uppta vår energi och våra resurser från andra och mycket viktigare områden. Dessutom sträcka sig över en lång tid.
Visst ska vi bevara och vara rädda om den miljö vi har på Näset och i havet men i den takt och till den kostnad som medborgarna klarar utan att minska på sina övriga behov. Det måste ske i samklang mellan människorna och naturen.
Sådana här önskeprojekt kostar som bekant pengar, vart skall vi ta dessa ifrån?

Men det är ju valtider och då spelar det väl knappast någon roll. Huvudsaken är väl att man blir omtalad, hur tokigt det än blir.

Vi ses igen efter valet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar