söndag 16 november 2014

Miljö och Byggnadsnämnd den 13 november


Årets näst sista nämnd avslutades med gåsmiddag tillsammans med Miljö och Byggnadsavdelningens tjänstemän. En trevlig och nyttig tillställning där tillfälle gavs att på ett ledigt och informellt sätt bekanta sig med varandra. Tack för det.

Verksamhetens kostnader och intäkter redovisades.  Vi håller budget, en total kostnad på ca: 6,5 miljoner. Det sorgliga är att bostadsanpassningen sticker ut. Men kostnaden faller på KS eftersom den styrs av lag., så därför kan vi inte hävda att M&B har övertrasserat. Det rör sig om c:a 3,2 miljoner total kostnad, budgeterad sedan många år med 2,3 miljoner, som på sikt helt säkert kommer att stiga. Vi blir ju alla äldre och skröpligare vilket medför behov av mer anpassning. Jag har tidigare diskuterat detta i denna spalt och samtidigt föreslagit byggande av bostäder för oss som är Yngre Äldre, bostäder som från början är bekvämare och ändamålsenliga.

Ansökningar om bygglov fortsätter att strömma in. Någon avmattning av byggkonjunkturen kan inte skönjas. Snararare tvärt om, sakta fortsatt ökning förutses.

Övriga ärenden var mest av rutinkaraktär. Vi nödsakades att avslå några ansökningar som strider mot detaljplan eller inte följt gällande lagstiftning.

Men även Miljö och Byggnadsnämnden kan göra fel. Vi biföll en dispens från strandskydd för några år sedan som nu visar sig vara så otydligt formulerad att markägaren kunde göra vad som helst. Vi påtalade detta och begärde med beslut vid vite att rättning/uppstädning skulle ske. Beslutet överklagades och upphävdes av Länsstyrelsen. Som jag ser det har fastighetsägaren förgripit sig på allemansrätten genom att med staket ut i vattnet hindra fri passage vid stranden för oss som tycker om att ströva längst kusten, bl.a. för att fiska. Surt sa räven.

Nästa och årets sista möte blir i december. Vi hörs då.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar