lördag 13 december 2014

Miljö och Byggnadsnämnden den 11 december 2014.


Miljö och Byggnadsnämndens sista möte för året och mandatperioden.

Så har vi då nått ”the bitter end” för nämndens arbete, mandatperioden 2010-2015. Så även för mig i egenskap av 2:e vice ordförande. Jag kommer att fortsätta som enkel ledamot i nästa period till och med 2018.  Jag kommer även att skriva rapporter på denna blogg i fortsättningen.
Vad har vi då åstadkommit?
För det första har vi pensionerat en Miljöchef och en annanhar slutat. Jag skall inte gå in på varför, men han har ersatts med en ”Miljöchef”. Jag känner stort förtroende för Ola *Gustavsson som uppenbarligen har stor kunskap och mycket erfarenhet. Det bådar gott för framtiden. Miljöfrågorna har fått en annan roll i Vellinge kommuns strävanden att skydda och bevara vår miljö. I takt med tiden och efter förmåga i förhållandet tillväxt och resurser.
För det andra har vi rett ut begreppen vad som är möjligt att göra som politiker och den enskildes rätt i förhållandet nya lagen om plan och bygg. Den enskildes rätt skall skyddas men parallellt med lagens bestämmelser. Man kan inte bete sig hur som helst, varken som politiker eller enskild sakägare.
För det tredje har vi åstadkommit en långtidsplan med utsikter mot 2050. Vi har inte minst beaktat och diskuterat höjda havsnivåer.
Vi har också åstadkommit planer och policys i många frågor såsom trädfällning, hästgårdar, naturvård m.m.
Miljö och Byggnadsnämnden är också en myndighet. Lagkomplexen är omfattande och bryter in i varandra. Det går inte att bygga utan att ta hänsyn till de olika förordningar och bestämmelser i de olika lagarna t.ex. PBL, Miljöförordningar, Vattendirektiv o.s.v. Det har varit nyttigt och lärorikt att följa arbetet.
Sista nämnden blev tidsmässigt den kortaste. Vi behandlade ett fåtal ärenden. Vi fick också göra ett kort besök i Vellinges första höghus, Kajan 5, f.d. Börjessons silos, nu 9 våningar högt och med en fantastisk utsikt över Vellinge centralort.

Till sist vill jag rikta ett tack till de ledamöter och kollegor som lämnar nämnden och samtidigt hälsa nya ledamöter, vice ordföranden och ersättare välkomna.

Vi ses!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar