lördag 9 november 2013

Byggnadsnämnd den 7 november 2013.

Som väntat stiger kostnaderna för bostadsanpassning. Vi noterar nu i november att 157% av årets budget har förbrukats.
Vi förstår varför kostnaderna stiger. Det är lag som styr och Vellinge kommun ger vård och omsorg i hemmen istället för på vård och omsorgsboenden. Dessutom har vi alldeles för få sådana boenden i kommunen som t.ex. Månstorpshemmet, Eskilstorp, Postiljonen, Kronodal m.fl.
När det krävs enligt lagen måste vi nu sätta in både trapphissar och anpassa våtutrymmen så att det är möjligt på ålderns höst, att leva ett drägligt liv i våra gamla bostäder..

Kostnadsbäraren, budgeten, går att förutse. Varför går det inte att anslå den verkliga kostnaden? Hur plockar man fram dessa pengar? Det får inte påverka och inskränka vår övriga verksamhet i Miljö och Byggnadsnämnden.

Vi har också behandlat remiss om nya bostäder på området innanför bensinmacken vid rondellen i Höllviken, Lilla Hammar, för närvarande beteshage för ponnyhästar.
Problem med buller från väg 100 kräver inglasade balkonger, nya infartsvägar och ny busshållplats. (Stenbocksväg-Falsterbovägen)
Folkpartiet föreslår en total översyn av området, inklusive Kronodalsområdet. Utgångspunkten för oss är att ta med den kommande byggnationen på den nyinköpta fastigheten norr om väg 100 och före rondellen. Detta område är främst reserverat för ett ev. kommunikationscentrum och ny brandstation. Översynen kräver ändrad detaljplan.
Dra väg 100 runt om i stället, så får vi bort bullerproblemen. Bostäder behöver vi i kommunen och trafiken kommer att flyta bättre i hela området.


Förmodligen får vi också kommunens första höghus. Bygglov har beviljats för ersättning av Börjessons gamla silo i Vellinge, och ersätta den med ett niovånings flerfamiljshus. Det kommer att bli många nyheter för de boende i huset. De nya tjänsterna som erbjuds förväntas bli attraktiva.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar