måndag 14 april 2014

Miljö & Byggnadsnämnden den 15 maj.

Miljö & Byggnadsnämnd den 10 april

Nämnden höll sitt sammanträde på SYSAV:s anläggning på Spillepengen i Malmö. Besöket var intressant och nyttigt för oss politiker. Tekniken utvecklas och till den står vårt hopp för oss och våra kommande generationer. Det är svindlande mängder sopor som passerar anläggningen varje år. Det som inte återanvänds, bränns eller fermenteras till gas. Det som bränns blir elenergi och fjärrvärme. Utsläppen minskar med ständigt nya tekniska lösningar.
Vad som försvårar och ställer till problem i sophanteringen världen över, är den ständigt ökande konsumtionen och allt spill den för med sig. Allt ifrån emballage till den välkända slit och släng-mentaliteten. Även när det gäller mat.

Nämnden fattade också en del beslut. Dels om fortsatt utbyggnad av enbostadshus i Kämpinge, Räng Sand, mittemot Rängbågsbyn. Närmare bestämt gavs bygglov till 10 hus som avses byggas av NCC.

Det börjar också hända saker med det s.k. White Sands-området i Höllviken. Det har redan presenterats i pressen och bygglov gavs för byggnad av 2 parhus och 5 flerfamiljshus, totalt 30 lägenheter. Inget hus högre än 2 våningar. Allt enligt detaljplan.

I övrigt diskuterades kravet på mark-lov/tillstånd för trädfällning. Ansökan om enstaka träd får i allmänhet lov av nämnden. Det krävs intyg från en arborist som bifogas ansökan. Se miljö & byggnadsnämndens hemsida för råd.


Vi ses.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar