torsdag 21 augusti 2014

Rapport från Miljö och Byggnadsnämnden, augusti


Det var ett tag sedan jag rapporterade om miljö och byggnadsärenden på denna sida. Nu är jag emellertid tillbaka från semester och andra sommarsysslor. Jag börjar med rapport från nämndsmötet den26 juni.
Miljö och byggnadsnämndens sammanträde den 26 juni 2014.
Vid nämndens möte beslutades medge bygglov för den så omtvistade f.d. hotelltomten på Sjögatan i Falsterbo. Trots alla protester och synpunkter konstaterades att bygglovsansökan stämmer överens med detaljplan. Vad vi har att rätta oss efter i detta fall är helt enkelt att medge bygglov. Ärendet kommer naturligtvis att överklagas vilket knappast kan leda till något annat än att ärendet fördröjs och kostar pengar för entreprenören. Vår inställning har hela tiden varit att vi helst sett att tomten bebyggts med ett hotell och inte med bostäder. Marken är privatägd och moderaterna gick med på en ändring av då gällande detaljplan från kommersiell fastighet till bostadsfastighet. Ärendet överklagades ända upp till regeringen men Moderaternas vilja gick igenom.
Synd bara att det byggs lägenheter som förmodligen inte säljs till villaägare i 55+gruppen från kommunen vilket jag ska kommenterar nedan.
I övrigt informerades om Attefalls ändringar i Plan och Bygglag, större friggebodar med bostadsinredning samt tillägg om takkupor m.m.
Trots den större friheten vid s.k. komplementbyggnation skall anmälan inges till kommunen och arbetet får inte påbörjas innan startbesked.
Bostadsrätter för Dig som är 55+
Jag har i veckan gjort ett studiebesök på Bovierans anläggning i Falkenberg. Flerbostadsanläggningen består av 42 lägenheter, 2:or och 3:or. Företaget har även byggt i Göteborg, Varberg och Falkenberg. Konceptet är till för personer som av en eller annan anledning inte vill bo kvar i villan när barnen flyttat ut och bildat nya familjer. Ett sådant boende, för oss som nu bor i t.ex. Skanör, Falsterbo m.fl. äldre bostadsområden i kommunen, med stora villor och är 55+ med utflugna barn, skulle kunna ge kommunen en rejäl föryngring. Det skulle frigöras hus och villor åt yngre familjer med barn, vilket på sikt räddar kommunens skolor och ekonomi.
Bovierans anläggningar är kompletta omfattande vinterträdgård med olika profil. I anläggningen finns övernattningslägenhet för besökare samt utrymmen för gemensamma aktiviteter. De kan även kompletteras med div. servicetjänster
såsom sköterska, trädgårdstjänst, städtjänst och mycket annat som föreningen/samfälligheten önskar. Se gärna företagets hemsida: bovieran.se, och knappa Er fram till projekt, villkor, priser m.m.
Studiebesök på Skånska Naturumanläggningar.
Jag och min kollega Boel Franzen Sveger har gjort en resa till Skrylle Naturumanläggning och Vattenriket i Kristianstad. De är de enda Naturumanläggningar i kommunal regi som finns i Skåne. Övriga, en hel del, jag skall inte räkna upp dessa här men de drivs i statlig regi. Skrylle, öppet 7 månader om året, kostar Lunds kommun 2-3 miljoner om året och Vattenriket kostar Kristianstads kommun 11-12 miljoner årligen. Inkomsterna är försumbara. Det skall vi ha, säger en del politiska partier och helst i lokalerna på Strandbaden. Vad har vi att visa där? Badande turister? Vintertomma villor? Det är uppenbart att vi har en unik natur, fåglar och stränder men jämfört med de besökta platserna kan man undra om inte ett sådant Naturum passade bättre vid Arriesjön eller i någon annan del av kommunen. Dessa Naturrum ger inga inkomster varken till kommun eller medborgare.


Det var allt denna gång. Nästa sammanträde är den 4 september.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar